HELANDE RUM

Monika Hämberg

Dipl. Medium, Andlig Healer och Vägledare genom Tarot.

 

Utbildad av bl a:

Följande certifierade lärare vid Arthur Findlay Spiritualist College, England:

Nicole de Haas, Rosita Belkadi, Moira Hawkins, Libby Clark, Minister Colin Bates samt Gordon Smith.

Även av MariaTherese Bohman Agerhill och Ulf Bohman (Mithera Development)

Har gått kurser vid bl a: Arthur Findlay Spiritualist College, Standsted, England (www.arthurfindlaycollege.org), Phoenix Fellowship, Nederländerna (www.phoenixfellowship.com).

Mina tjänster:

  • Medial privatsittning, en person per sittning, tid: ca 40 min. Kostnad: 600 kr
  • Andlig Healing, tid: ca 30 min (även på på distans). Kostnad: 500 kr
  • Vägledning genom Tarot, även via telefonen. Tid: ca 30 min. Det ingår även en skriftlig redogörelse. Kostnad: 300 kr     
  • Medial demonstration, (seans) mindre grupp, ca 6-8 personer. Kostnad: 200 kr/pers

Som Medium vid privata sittningar och mediala demonstrationer, så fungerar jag som en neutral länk mellan dig och dina nära och kära på den andra sidan. Andekontakten/erna kommer igenom för att visa att de har det bra, att de fortfarande ser och bryr sig om dig i ditt dagliga liv, samt för att lämna bevis för själens fortlevnad efter den fysiska döden. Andevärlden är fylld av kärlek och de brukar inte så sällan skämta med dig, precis som de gjorde medan de levde. Mötet med andevärlden och samtal med den har även en helande funktion. Ett helande möte. Andevärlden bestämmer dock själv vilka som kommer igenom. Det är också viktigt att jag inte får någon förhandsinformation om vare sig dig eller dina bortgångna anhöriga. Åldersgräns 18 år.

När jag jobbar som Andlig Healer, så fungerar jag som en kanal för Universella högre healingenergier, med höga vibrationer och på förhöjda frekvenser. Healingenergin är av ren Kärlek och rent Ljus. Energin är intelligent och bestämmer själv på vilka plan som klienten ska få hjälp och på vilka sätt den ska verka. Den jobbar på ett fysiskt-, mentalt-, känslomässigt- samt andligt plan och den arbetar med dig under flera veckor. Fungerar även på distans. Obs. Healing ersätter INTE traditionell sjukvård och ska ses som ett komplement till den. Åldersgräns 18 år eller med målsmans tillåtelse.

Som Vägledare via Tarotkorten, så hjälper jag dig att titta över din nuvarande livssituation, hur den kan utveckla sig och vad du kan tänka på. Du kan också ha en specifik fråga som du undrar över. Du kan t ex se över en pågående relation så som kärleks-, jobb- eller vänskapsrelation, för att få hjälp med hur du bäst kan se på den och kanske finna lösningar på ev problem som relationen har. Detta är inte spådom, utan jag tolkar dina energier utifrån din situation där du just nu befinner dig. Tarotläggningen ger dig en fördjupad självinsikt och är personlighetsutvecklande. Korten kan råda dig kring olika situationer, men det är du själv som tar ansvar över dina beslut och handlingar. Jag tolkar inte energier för tredje person, frågor om graviditet, ej heller hälsa. Åldersgräns 18 år

Jag har självklart tystnadsplikt och jobbar utifrån etiska och moraliska riktlinjer.

KONTAKT:

E-mail: monika.hamberg@hotmail.com
Telefon: 073-835 87 60

Hjärtligt välkommen! 

Monika Hämberg